دوره ها

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

مدرس

  رتبه بندی

  مدت زمان

  ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
  مشاهده
  ویژه
  -26%

  دوره آموزش مقدمات و مفاهیم پایه کامپیوتر برای کودکان

  1 درس
  10.8 ساعت
  مبتدی

  اگر برای آموزش مهارتهای کامپیوتری به کودک خود دنبال نقطه …

  آنچه یاد خواهید گرفت
  کامپیوتر چیه و چطور کار می کنه ؟
  حافظه کامپیوتری چیه؟
  زبانهای برنامه نویسی
  فلوچارت چیه و چطور استفاده میشه؟
  استفاده از منطق برنامه نویسی
  استفاده از زمان در برنامه نویسی
  کاربرد تاخیر در برنامه نویسی
  کاربرد تکرار
  کاربرد حلقه های تکرار
  تعریف توابع در زبانهای برنامه نویسی
  وروردی یا input زبانهای برنامه نویس چیه؟
  حلقه های تکرار بیشتر!
  دستورات مقایسه کننده در برنامه نویسی
  استفاده از دستورات شرطی
  استفاده از دستورات خروج از حلقه
  استفاده از ورودیها در برنامه نویسی
  استفاده از رشته های متنی یا استرینگ
  مرتب سازی در برنامه نویسی چیه؟
  مفهوم هوش مصنوعی